top of page
גיליון הערכה פוסט 6.jpeg

היא מספרת לי:

הלכתי ליום הורים עם הבן שלי בן 11.

המורה ישבה מולנו עם דף משוב והערכה של מחצית א',

עוברת על כל מקצוע ומקצוע ומסמנת במרקר זוהר

את המקצועות בהם הבן שלי לא הצליח וצריך להשתפר.

כשהיא סיימה, שאלתי את המורה אם היא תוכל לצלם לי את דף המשוב.

המורה הסכימה מיד, חזרה עם הדף מצולם ואחזה במרקר הזוהר על מנת לסמן לי שוב את מה שלא יצא בצילום.

ביקשתי את המרקר והתחלתי לעבור עם הבן שלי על כל מקצוע ומקצוע,

רק שהפעם סימנתי בזוהר את המקצועות בהם הבן שלי הצליח או השתפר.

היא נשבעה שהפעם המרקר הזוהר זהר יותר 😊

המורה חייכה ואמרה" "תודה על השיעור שעשית לי".

הם יצאו מהכיתה, הבן שלה חיבק אותה חיבוק ענק.

חיבוק של ביטחון.

 

הילד אותו ילד..

תעודת ההערכה לא השתנתה..

היא לא דילגה על המקצועות בהם הוא לא הצליח או היה צריך להשתפר..

מה כן השתנה?

כיוון הזרקור! בחירה להאיר את הדברים הטובים והמקדמים

במקום את המקומות הפחות מוצלחים.

 

חג תעודות שמח!

bottom of page