top of page

מוח האדם הוא כמו תזמורת.

אוסף של נגנים בעלי תפקידים שונים שהופכים לצוות הרמוני.

לילדים ומבוגרים עם הפרעת קשב יש נגן אחד שמזייף,

וכשמשהו מפריע לצוות לעבוד ביעילות

גם יתר הנגנים אינם מנגנים באופן מיטבי

ומשפיעים על תפקודה של התזמורת כולה.

 

יש לכם ילד עם הפרעת קשב?

הוא זקוק לכם שתתפקדו כ'מנצחים' על התזמורת המוחית שלו-

שתנהלו את הפעילות ותעזרו לכוונן את קצב הנגינה,

העוצמה, האופי והסגנון.

תרגלו איתו את המשימות היומיומיות

עד שיצליח לנגן עם פחות ופחות זיופים.

 

מומלץ לנגן יחד שירי אהבה וחום 

מוח ADHD.jpg
bottom of page