top of page
בלון.jpeg

עצבנתי אותה...

היא: " מכוּערת, מעצבנת, חוּצפֵנֶת, אני לא אוהבת אותך!"

 

אאוצ' הבת שלי דיברה אלי לא יפה ואפילו מעליב..

היא זרקה אלי את הבלון שאיים להגיע לממדי ענק וחיכתה לתגובה.

עכשיו תורי..

האם להחזיר לה ולהגיד לה שגם היא מכוערת ואני לא אוהבת אותה,

כדי שתראה כמה זה לא נעים?

האם לומר לה שעד שהיא לא מבקשת סליחה אני לא מדברת איתה?

ולפתוח במריבה חדשה סביב אמירת סליחה?

או אולי זה הזמן לחנך אותה שאצלנו בבית לא מדברים כך..

לקחתי אוויר ובחרתי בזה:

"בעיני את מאוד יפה ומתוקה ואני מאוד אוהבת אותך!"

בחיי ששמעתי את הפופ של הבלון שהתפוצץ ואחריו את אנחת הרווחה שלה..

תגובה אחת קטנה, ואפשר לומר לא צפויה, חיסלה את האירוע!

לימדתם את ילדכם שאתם כאן עבורו, לא נבהלים ולא נשברים.

הענקתם לו ביטחון שיש על מי לסמוך ושאתם תמיד אוהבים גם כשהוא ממש מעצבן

bottom of page